Thursday, September 18, 2008

किन

जोगी जुन आए पनि कान किन चिर्या हुन्छ ?
जुनै नेताले नि किन नेपालीलाई पिर्या हुन्छ ?

जनताबाटै माथि उठी जनताकै शोषण गर्छ
निर्लज्ज भई हाकाहाकी आफ्नै मात्र पोषण गर्छ
जोगी जुन आए पनि कान किन चिर्या हुन्छ ?
नेता जुनै आए पनि किन यस्तो गिर्या हुन्छ ?

विदेशीका पाउ चाट्न भाषा आफ्नै भुल्नेगर्छ
अस्तित्व नै नभये झै विदेशीकै शरण पर्छ
भित्र ब्वाँसो बाहिर बाहिर म्रिग खोल भिर्या हुन्छ
नेता जुनै आए पनि किन यस्तो गिर्या हुन्छ ?