Thursday, June 19, 2014

:(

जहाँँ चोर टाउको उठाएर हिंड्छन
डाँका झन् छाती फुकाएर हिंड्छन
त्यहाँ निर्दोषै त दोषी गनिन्छन
सोझा नै माथि सारा खनिन्छन

जहाँँ मान्छे मारी दरबार पस्छन
ठूला भन्दा ठूला ती आसनमा बस्छन
त्यहाँ जनतै त उल्लू भनिन्छन
अनि दोष बिनै दोषी गनिन्छन

जहाँँ छैन हक कुनै मुख खोल्ने
जेल पुग्न थाले हिम्मतिला बोल्ने
गणतन्त्र भन्दै त्याँ भाषण गरिन्छन
तर निर्दोषै त दोषी गनिन्छन
सधैं निर्दोष नै दोषी गनिन्छन ..

Ref: http://setopati.com/samaj/12990/

Tuesday, June 10, 2014

My picks for the World Cup

June 19 Update: Spain is already out of the game, did not even make to the Round 16 !!  


Winners of Group Stage
Group A Winner –  Brazil                                    Group A Runner Up – Mexico
Group B Winner –  Spain                         Group B Runner Up – Netherlands
Group C Winner –  Japan                            Group C Runner Up – Columbia
Group D Winner –  England                    Group D Runner Up – Italy
Group E Winner –  France                       Group E Runner Up – Ecuador
Group F Winner –  Argentina                 Group F Runner Up – Iran
Group G Winner –  Germany                  Group G Runner Up – Portugal
Group H Winner –  So. Korea                 Group H Runner Up – Belgium

Winners of Round of 16
Brazil            , Spain, Italy, England,  France, Argentina, Germany   , Portugal
                                                                                   

Winners of Quarter Finals
Brazil, Spain, Argentina, Germany


Winners of Semi Finals
Spain, Brazil                      

World Cup Champion
Brazil ( I would pick Spain but Brazil has the home-ground advantage) 

P.S: I am not a huge Football fan.. I just like to watch the World cup matches.. :)