Friday, January 23, 2015

..

कतै उच्च उच्च पढेर बढ्छु
कहिँ सारालाई पढाएर बढ्छु
कतै खेल खेल्छु अरु देश जित्छु
यो राष्ट्रको शान बढाएर बढ्छु

कुरिती का विरुद्धमा मिली लाग्छु अब
आश गर्दै सुतिबसें म त जाग्छु अब
न चहिन्छ तिमी न नै तिम्रो कृति
आफैं देशको मान बढाएर बढ्छु