Wednesday, January 21, 2015

म हासुँ कि रोउँको दोधारमा छु ..

एउटा अनौठो मझधारमा छु
म हासुँ कि रोउँको दोधारमा छु


आज एसो-एसो भन्यौ, भोली होईन उसो भन्यौ
उफ्रिएर/ पाफ्रिएर जोकर जस्तै बन्यौ
तरै पनि जित्यौ संधै मैं हारमा छु
म हासुँ कि रोउँको दोधारमा छु


जे नै गरेपनि फेरी चुन्छु तिमीलाई नै
अविश्वासी बनी बनी सुन्छु तिमीलाई नै
तिम्रो यो कस्तो म प्रभावमा छु
म हासुँ कि रोउँको दोधारमा छु ..


एउटा अनौठो मझधारमा छु
म हासुँ कि रोउँको दोधारमा छु