Monday, January 24, 2011

Devi Prasad Regmi

These days Mr. Devi Prasad Regmi is all over the Nepalese News portal. Some people say what he did was wrong because he was not supposed to do anything against the law. Most people say whatever he did was right because that's what Nepalese politicians deserve.

I personally think he should not have slapped the politician but should definitely have done something else in the limits of law. However, whatever he did, shows extreme detest towards the politicians.He might have thought something like this, before slapping "the politician" hard ( No, he did not slap Mr. Jhalanath Khanal but slapped all those politicians who are playing with the future of Nepal and Nepalese)

मेरो बुई चढ्दै माथि पुगिस, अनि मलाई नै लात हान्छस तँ
मेरो पसिनाको कमाइ उडाउनु, आफ्नु अधिकार नै ठान्छस तँ
यति जानेपछि तँलाई आफ्नु शत्रु किन नमानुं म
अत्याचारको बदला बस् एक झापु किन नहानुं म ?

चिन्ता छैन तँलाई अकाल मेरा भाइ-छोरा मर्दा
मतलब छैन मेरो देशै छिमेक तिर डेरा सर्दा
जान्दा-जान्दै तँलाई देश-द्रोही किन नठांनु म
अत्याचारको बदला बस् एक झापु किन नहानुं म ?