Wednesday, January 30, 2008

आफ्नो नाम तिमीसँग

आफ्नो नाम तिमीसँग जोडिदिएँ मैले
मनको ढोका तिम्रैलागि खोलिदिएँ मैले

आमाबाबा छाडी कहिल्यै कतै जान्न भन्थें
कसैसँग साथ जिउने कसम खान्न भन्थें
आज आफ्नै विरुद्धमा बोलिदिएँ मैले
मनको ढोका तिम्रैलागि खोलिदिएँ मैले

मेरो उन्नतिको स्रोत बन्छ तिम्रो साथ
तिम्रो प्रगतिमा उच्च बन्छ मेरो माथ
जीवनरसमा माया मिठास घोलिदिएँ मैले
मनको ढोका तिम्रैलागि खोलिदिएँ मैले

आफ्नो नाम तिमीसँग जोडिदिएँ मैले
मनको ढोका तिम्रैलागि खोलिदिएँ मैले ।।